About us

LIEM CHINH CORPORATE PROFILE

Liem Chinh Security Service Co., Ltd. was established and licensed under the laws of the Socialist Republic of Vietnam in Ho Chi Minh City. Liem Chinh Security Services Co., Ltd provides services in Hanoi; Bac Ninh; Ba Ria – Vung Tau;; Can Tho; Đong Nai; Binh Duong; Đa Nang; Long An, Tay Ninh …v.v

Liem Chinh Security Services Co., Ltd operates under Decree 96/2016 / ND-CP of the Prime Minister dated 01/07/2016.

Founding members and management board of Liem Chinh Security
Services Co., Ltd are all from the armed forces (police, army)
with years of experience in security field.

Liem Chinh Security Services Co., Ltd is a company
providing security services for all customer
requirements in many areas such as; Executive
protection (Ep), Security for the company,
Security for the industrial zones,
Security for construction sites, Security for the
embassies and consulates, Security for private
homes, Security for events, Security for the school,
Security fir the hospital, Security for the hotel.

Liem Chinh Security Servcies Co., Ltd provides
comprehensive training, a deep sense of
responsibility, loyalty, discipline, courage
to all employees, to ensure that all personnel
after school has professional securityprofessional,
confident enough when doing the assigned tasks
of customers.

Liem Chinh Security Services Co., Ltd. is a 100%
private-owned company
, but the senior management team
of the company always has a general knowledge of the local
customs and culture of commerce, thereby training Offering high
standards of protection, giving our clients a professional security service,
our management is currently discussing a partnership with a foreign partner
with years of operation. In the field of security to support the company
in terms of expertise as well as technological solutions.

At the time of January 1st, 2018 we had 500 security guards working in many provinces
of the country; all of our guards were professionally trained before being deployed.

TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY LIÊM CHÍNH

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính được thành lập và được cấp giấy phép theo luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại TP. HCM. Công Ty Liêm Chính cung cấp dịch vụ tại Hà Nội; Hải Dương; Bắc Ninh; Bà Rịa-Vũng Tàu; Cần Thơ; Đồng Nai; Bình Dương; Đà Nẵng; Long An, Tây Ninh …v.v

Công ty TNHH DVBV Liêm Chính hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị Định 96/2016/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính Phủ
ký ngày 01/07/2016.

Những thành viên sáng lập và Ban Giám Đốc điều hành của
Công ty TNHH DVBV Liêm Chính đều xuất thân từ lực
lượng vũ trang (công an, quân đội) với nhiều năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh.

Công ty TNHH DVBV Liêm Chính là công ty chuyên
cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tất cả những yêu cầu
của khách hàng trong nhiều lĩnh vực như; bảo vệ
yếu nhân, bảo vệ cho công ty xí nghiệp, bảo vệ
cho khu công nghiệp, bảo vệ cho công trình xây
dựng, bảo vệ cho đại sứ quán và lãnh sự quán,
bảo vệ cho nhà riêng, bảo vệ cho sự kiện, bảo vệ
cho trường học, bảo vệ cho bệnh viện, bảo vệ cho
khách sạn.

Công ty TNHH DVBV Liêm Chính đều tổ chức huấn
luyện tổng quát, chuyên sâu và ý thức trách nhiệm,
lòng trung thành, tính kỷ luật, sự can đảm cho tất cả
nhân viên của mình, nhằm mục đích đảm bảo cho
tất cả nhân viên bảo vệ sau khi ra trường có nghiệp
vụ bảo vệ chuyên nghiệp, đủ tự tin khi làm nhiệm vụ
được giao của khách hàng.

Công ty TNHH DVBV Liêm Chính là công ty 100% sở hữu
tư nhân
, nhưng đội ngũ quản trị cấp cao của công ty luôn có
kiến thức tổng quát về tập quán của địa phương, về văn hóa thương
mại, qua đó sẽ đào tạo ra những bảo vệ có tiêu chuẩn cao, đưa đến cho khách
hàng một dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, hiện nay ban lãnh đạo công ty chúng tôi đang
thảo luận về việc sẽ hợp tác với một đối tác nước ngoài có nhiều năm hoạt động trong
lĩnh vực bảo vệ nhằm hỗ trợ công ty về mặt chuyên môn cũng như những giải pháp
công nghệ.

Vào thời điểm tháng 01.01.2018 chúng tôi đã có 500 nhân viên bảo vệ làm việc tại nhiều
tỉnh thành của cả nước, tất cả những bảo vệ của chúng tôi đều được huấn luyện nghiệp vụ
trước khi được bố trí làm việc.

Wait data

Đang nhập dữ liệu

Danh mục thiết kế & Thi công

Chuyên nghiệp và luôn đặt khách hàng lên hàng đâu là tiêu chí của chúng tôi.

VIDEO

Công ty H2design chuyên


- Thi công mặt dựng alu
- Thi công chữ nổi tòa nhà
- Thiết kế thi công tiệm vàng
- Thiết kế thi công bảng hiệu chữ nổi mica
- Thiết kế thi công bảng hiệu nhà hang
- Thiết kế thi công bảng hiệu shop
- Thiết kế thi công pano
- Thiết kế thi công bảng hiệu shop
Hảy liên lạc để hiểu về chúng tơi hơn...

Tin tức

Chuyên nghiệp và luôn đặt khách hàng lên hàng đâu là tiêu chí của chúng tôi.